Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
2
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
3
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
4
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
5
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
6
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
7
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
8
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
9
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
10
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
11
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
12
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
13
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
14
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
15
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
16
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
17
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
18
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
19
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
20
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
21
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
22
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
23
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
24
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
25
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
26
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
27
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
28
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
29
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
30
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny

2. Důvod a způsob založení

Město Podbořany

3. Organizační struktura

 K nahlédnutí u ředitelky školy.

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola
 • Školní družina
 • Dům dětí a mládeže

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola T. G. Masaryka Podbořany
  Husova 445
  441 01 Podbořany

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola T. G. Masaryka Podbořany
  Husova 445
  441 01 Podbořany

 • 4.3 Úřední hodiny

  Dle telefonické dohody.

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 415 214 022

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.zstgm-podborany.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  reditelka@zstgm-podborany.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy

  viz Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3218770247/0100

6. IČ

70879010

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelka@zstgm-podborany.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 7cm3qav

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, 441 01 Podbořany

Osobně: Základní škola T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, 441 01 Podbořany

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: 

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

- BUDE DOPLNĚNO - (odkaz na stránku formulářů, příp. zde uvést jednotlivé formuláře)

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  - BUDE DOPLNĚNO -

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  - BUDE DOPLNĚNO -

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Základní škola T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

--- Výroční zpráva podle zákona č. 106-2020

Dokumenty:


Naposledy změněno: 14. 12. 2020 11:32