Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ SRPŠ
30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19
DRAKIÁDA
20 21 22 23 24
25
HALLOWEEN
26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021Datum konání:
27.12.2020
Datum ukončení:
10.1.2021

Provoz základních škol

Ø Je povolena osobní přítomnost:

 • dětí zařazených do přípravné třídy

 • žáků 1. a 2. ročníků

Ø Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Ø Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Ø Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Ø Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Ø Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Ø Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Ø Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.

Ø Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Školní družina

Školní družina bude v provozu od 7:00 do 16:00 hodin. Ranní družina probíhá v kmenových třídách. Vstup do ranní družiny zadním vchodem budovy (šatny). Žáci 2. ročníků budou mít družinu v DDM.

 

Časový harmonogram vstupu do školy

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník z předem určeného místa a času.

 

7:40

1.A, 1.B, 1.C

7:50

2.A, 2.B

 

 

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

Před školou dodržovat odstupy 2 metry

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník z předem určeného místa a času

 

 Vstup do budovy školy

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Pověřený pedagogický pracovník odvede žáky do třídy

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí v době pobytu v budově roušky

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci budou pohybovat.

  

 V budově školy

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor se bude organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd.

  

Ve třídě

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Složení skupiny žáků je neměnné.

Nošení roušky v průběhu pobytu ve všech prostorách školy i ve třídě je povinné

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

 

Provoz vybraných školských zařízení

v Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.